Chi tiết phiên bản cập nhật 11.16 LMHT

0
2402
chi tiet cap nhat phien ban 11.16 lmht

Chào mọi người, lại là tôi đây – vnesport247! Hôm nay chúng ta cùng điểm qua chi tiết phiên bản cập nhật 11.16 LMHT nhé. Trong phiên bản này có sự thay đổi lớn dành cho 2 vị tướng Sona và Karma. Khả năng lớn là sẽ tạo nên 1 meta mới – meta buff lá chắn.

chi tiet cap nhat phien ban 11.16 lmht

Các tướng được tăng sức mạnh tại bản cập nhật 11.16 LMHT

jarvan cập nhật lmht 11.16Jarvan IV

jarvan - noi taiNội tại – Thương thuật: Sát thương tăng từ 8% máu hiện tại của mục tiêu ⇒ 10% máu hiện tại của mục tiêu

jarvan - rKỹ năng R – Đại địa chấn: Tỷ lệ sát thương cộng thêm tăng từ 150% SMCK ⇒ 180% SMCK


 

jihn cập nhật lmht 11.16Jihn

jihn - wKỹ năng W – Nét vẽ chết chóc: Sát thương tăng từ 50/85/120/155/190 ⇒ 60/95/130/165/200

jihn - rKỹ năng R – Sân khấu tử thần: Tỷ lệ sát thương tối thiểu tăng từ 20% SMCK ⇒ 25% SMCK


 

maokai cập nhật lmht 11.16Maokai

Maokai - PassiveNội Tại – Ma pháp nhựa cây: Hồi máu tăng từ 5-65 (+5-13% máu tối đa) ((cấp 1-18) ⇒ 5/15/25/35/45/55/65 (+7/8,5/10/11,5/13/14/15% máu tối đa) (cấp 1/6/9/11/13/15/17)

Maokai - EKỹ năng E – Ném chồi non: Sát thương phát nổ 25/50/75/100/125 (+7/7,25/7,5/7,75/8% (+0,8% mỗi 100 SMPT) máu tối đa của mục tiêu) ⇒ 20/45/70/95/120 (+7/7,25/7,5/7,75/8% (+0,7% mỗi 100 SMPT) máu tối đa của mục tiêu)


 

nunu cập nhật lmht 11.16Nunu

Tốc độ di chuyển tăng từ 340 ⇒ 345

nunu - eKỹ năng E – Pháo tuyết:

 • Tỷ lệ sát thương mỗi cầu tuyết tăng từ 6% SMPT ⇒ 10% SMPT
 • Tổng tỷ lệ sát thương tăng từ 54% SMPT ⇒ 90% SMPT

 

Shaco cập nhật lmht 11.16Shaco

Shaco - qKỹ năng Q – Lừa gạt: Khói cam từ hiệu ứng của Q sẽ không còn hiển thị với kẻ địch khi được sử dụng ở Vùng Tối

Shaco - rKỹ năng R – Phân thân: Sửa lỗi

 • Phân thân phá mắt: Khi phân thân phá xong mắt, nó sẽ không còn bị đè tất cả lệnh và liên tục di chuyển về phía Shaco
 • Phân thân đứng yên: Khi phân thân không nhận bất kỳ lệnh nào sau 10s, nó sẽ không còn tự động di chuyển về phía Shaco
 • Tiền phá mắt: Mắt bị phá bởi phân thân giờ sẽ trả vàng chính xác cho Shaco
 • Phân thân nổ: Khi bị hạ bởi phản sát thương, phân thân sẽ nổ chính xác thành các hộp hề

 

Sivir cập nhật lmht 11.16Sirvir

Sivir - WKỹ năng W – Nảy bật: Tỷ lệ sát thương tăng từ 30/40/50/60/70% SMCK ⇒ 30/45/60/75/90% SMCK


 

Vladimir cập nhật lmht 11.16Vladimir

Vladimir - noitaiNội Tại – Huyết thệ

 • Tỷ lệ chuyển SMPT thành máu 40% ⇒ 160%
 • Tỷ lệ chuyển máu thành SMPT 2,5% ⇒ 3,3333333%

 

Sona cập nhật lmht 11.16Sona

Sona - PassiveNội Tại – Sức mạnh hợp âm
Hiệu ứng mới: Tăng nhịp – Kỹ năng cơ bản của Sona cộng dồn vĩnh viễn Tăng nhịp. Sona nhận 0.5 điểm hồi kỹ năng cơ bản ứng với 1 cộng dồn, tối đa 60 điểm. Kể từ đó, thay vì nhận cộng dồn Tăng nhịp, Sona sẽ giảm 1.5s thời gian hồi chiêu cuối còn lại.

Sona - qKỹ năng Q – Anh hùng ca
Năng lượng tiêu hao giảm từ 75/80/85/90/95 mana ⇒ 50/55/60/65/70 mana
Mới: Tăng nhịp chưởng lực – Nhận cộng dồn Tăng Nhịp với mỗi tia kỹ năng Q trúng tướng
Loại bỏ hồi năng lượng khi dùng Anh hùng ca lên tướng đồng minh

Sona - wKỹ năng W – Giai điệu khích lệ
Năng lượng tiêu hao giảm từ 105/110/115/120/125 mana ⇒ 80/85/90/95/100 mana
Mới: Tăng nhịp tạo khiên – Giai điệu khích lệ giờ sẽ tăng cộng dồn Tăng nhịp mỗi khi hồi máu cho đồng đội hoặc chặn ít nhất 25-125 sát thương cho một đồng minh khác bởi lá chắn
Loại bỏ hồi năng lượng khi dùng Giai điệu khích lệ lên tướng đồng minh

Sona - eKỹ năng E – Bản nhạc tốc độ
Năng lượng tiêu hao giảm từ 90 mana ⇒ 65 mana
Loại bỏ hồi năng lượng khi dùng Bản nhạc tốc độ lên tướng đồng minh

Sona - rKỹ năng R – Khúc cao trào
Loại bỏ giảm hồi chiêu: Không còn giảm hồi chiêu kỹ năng cơ bản của Sona
Hiệu ứng mới: Tác dụng lên tướng địch ⇒ Tác dụng lên tướng địch, lính và quái


 

karma cập nhật lmht 11.16Karma

karma - noitaiNội Tại – Tụ hỏa:

 • Không còn giảm 1s thời gian hồi chiêu còn lại của Kinh Mantra khi tấn công tướng địch bằng đòn đánh.
 • Hồi chiêu với kỹ năng tăng từ 2/3.5/5s (cấp 1/6/11) ⇒ 5s

karma - qKỹ năng Q – Nội hỏa:

 • Sát thương cơ bản giảm từ 90/135/180/225/270 ⇒ 70/120/170/220/270
 • Sát thương cơ bản Q cường hóa: 25/75/125/175 ⇒ 40/100/160/220
 • Hồi chiêu thay đổi từ 8/7.5/7/6.5/6s ⇒ 9/8/7/6/5s
 • Tiêu hao năng lượng giảm từ 55 mana ⇒ 45 mana

karma - eKỹ năng E – Linh giáp

 • Lá chắn cơ bản tăng từ 80/120/160/200/240 ⇒ 80/125/170/215/260
 • Tốc độ di chuyển cộng thêm giảm từ 40/45/50/55/60% ⇒ 40%
 • Hiệu ứng bất kham lên tướng đồng minh 30% tổng lượng lá chắn, 100% tốc độ di chuyển cộng thêm ⇒ 30% tổng lượng lá chắn, 30% tốc độ di chuyển cộng thêm

Các tướng bị giảm sức mạnh tại bản cập nhật 11.16 LMHT

diana cập nhật lmht 11.16Diana

diana - noitaiNội tại – Gươm ánh trăng: Sát thương lên quái giảm từ 300% ⇒ 250%


 

fiora cập nhật lmht 11.16Fiora

fiora - eKỹ năng E – Nhất kiếm nhị dung: Hồi chiêu tăng từ 11/9.5/8/6.5/5s ⇒ 11/10/9/8/7s


 

leesin cập nhật lmht 11.16Leesin

leesin - wKỹ năng W – Kiên định: Hút máu toàn phần 10/15/20/25/30% ⇒ 5/10/15/20/25%


 

lulu cập nhật lmht 11.16Lulu

lulu - wKỹ năng W – Biến hóa: Hồi chiêu tăng từ 15/14/13/12/11s ⇒ 16/15/14/13/12s

lulu - rKỹ năng R – Khổng lồ: Hóa Hồi chiêu tăng từ 110/95/80s ⇒ 120/100/80s


 

TahmKench cập nhật lmht 11.16Tahm Kench

TahmKench - NoitaiNội Tại – Khẩu vị độc đáo: Sát thương cơ bản giảm từ 12-60 (cấp 1-18) ⇒ 8-60 (cấp 1-18)

TahmKench - qKỹ năng Q – Roi lưỡi
Hồi máu cơ bản giảm từ 15/20/25/30/35 ⇒ 10/15/20/25/30


 

XinZhao cập nhật lmht 11.16Xin Zhao

Sức mạnh công kích cơ bản giảm từ 66 (cấp 1) ⇒ 63 (cấp 1)


 

Ziggs cập nhật lmht 11.16Ziggs

Năng lượng cơ bản tăng từ 420 (cấp 1) ⇒ 480 (cấp 1)

Ziggs - EKỹ năng E – Bãi Mìn

 • Sát thương cơ bản mỗi viên mìn thay đổi từ 40/75/110/145/180 ⇒ 30/70/110/150/190
 • Làm chậm giảm từ 30/35/40/45/50% ⇒ 10/20/30/40/50%

Cân bằng trang bị

Phong an hac am cập nhật lmht 11.16Phong ấn hắc ám

 • SMPT mỗi cộng dồn giảm từ 5 ⇒ 4
 • Cộng dồn mất đi khi chết tăng từ 4 ⇒ 5

 

Day chuyen chuoc toi cập nhật lmht 11.16Dây chuyền chuộc tội

 • Hôi máu tăng từ 180-360 (dựa trên cấp tướng đồng minh) ⇒ 200-400 (dựa trên cấp tướng đồng minh)
 • Hồi chiêu giảm từ 120s ⇒ 90s

Trên đây là chi tiết cập nhật phiên bản 11.16 LMHT. Hãy điểm kỹ lại các nội dung thay đổi để thích ứng với phiên bản mới liên minh huyền thoại này nhé các bạn. Đừng quên theo dõi vnesport247 để cập nhật các tin tức esports mới nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here